องค์การบริหารส่วนตำบลคำใหญ่ ยินดีต้อนรับ 

 
 
 • วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ องค์การบริหารส่วนตำบลคำใหญ่ เข้าร่วมแห่ข้าวไทยพืชพันธุ์ความอุดมสมบรูณ์และการประกวดผลิตผลด้านการเกษตร
 • วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ องค์การบริหารส่วนตำบลคำใหญ่ เข้าร่วมแห่ข้าวไทยพืชพันธุ์ความอุดมสมบรูณ์และการประกวดผลิตผลด้านการเกษตร
 • วันพฤหัสบดี ที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๙.๐๐ น. องค์การบริหารส่วนตำบลคำใหญ่ ได้จัดโครงการส่งเสริมภาวะโภชนาการในเด็กก่อนวัยเรียน ปีงบประมาณ ๒๕๖๒
 • วันพฤหัสบดี ที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๙.๐๐ น. องค์การบริหารส่วนตำบลคำใหญ่ ได้จัดโครงการส่งเสริมภาวะโภชนาการในเด็กก่อนวัยเรียน ปีงบประมาณ ๒๕๖๒
 • วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๘.๐๐ น. สภาเด็กและเยาวชน อบต.คำใหญ่ เข้าร่วมโครงการเยาวชนไทยหัวใจใสสะอาดพร้อมใจโตไปไม่โกง ณ หอประชุมที่ว่าการ อ.ห้วยเม็ก
 • วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๘.๐๐ น. สภาเด็กและเยาวชน อบต.คำใหญ่ เข้าร่วมโครงการเยาวชนไทยหัวใจใสสะอาดพร้อมใจโตไปไม่โกง ณ หอประชุมที่ว่าการ อ.ห้วยเม็ก
 • วันพฤหัสบดี ที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๘.๐๐ น. นายปรีชา อรรคฮาดศรี นายก อบต.คำใหญ่ เข้าร่วมงานโครงการกิจกรรมจิตอาสา“เราทำความ ดีด้วยหัวใจ” ณ ศาลาประชาคมหมู่บ้านคำใหญ่ ม.๑๑ ต.คำใหญ่ อ.ห้วยเม็ก จ.กาฬสินธุ์
 • วันพฤหัสบดี ที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๘.๐๐ น. นายปรีชา อรรคฮาดศรี นายก อบต.คำใหญ่ เข้าร่วมงานโครงการกิจกรรมจิตอาสา“เราทำความ ดีด้วยหัวใจ” ณ ศาลาประชาคมหมู่บ้านคำใหญ่ ม.๑๑ ต.คำใหญ่ อ.ห้วยเม็ก จ.กาฬสินธุ์
ประชาสัมพันธ์โครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน ปี ๒๕๖๔-๒๕๖๕
ประชาสัมพันธ์โครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์ม ... new

อ่านต่อ... 
 
แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ข้อมูลข่าวสาร
แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ข้อมูลข่าวสาร ... new

อ่านต่อ... 
 
ตราสัญลักษณ์เนื่องในโอกาสการสถาปนากระทรวงมหาดไทย ครบ ๑๓๐ ปี
ตราสัญลักษณ์เนื่องในโอกาสการสถาปนากระทรวงมหาดไทย ค ... new

อ่านต่อ... 
 
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลคําใหญ่ เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๖๒
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลคําใหญ่ เรื่อง กิจ ... new

อ่านต่อ... 
 
ข้อมูลทั้งหมด
สนุบสนุนและยกย่องบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรมในองค์กร
สนุบสนุนและยกย่องบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรมใน ...

อ่านต่อ... 
 
๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕ โครงการจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ ซึ่งเป็นกิจกรรม "รวมใจไทย ปลูกต้มไม้ เพื่อแผ่นดิน" สืบสารสู่ ๑๐๐ ล้านต้น ร่วมกับโครงการอาสาท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)
๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕ โครงการจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม ประ ...

อ่านต่อ... 
 
๒๘ เมษายน ๒๕๖๕ การประชุมประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๕
๒๘ เมษายน ๒๕๖๕ การประชุมประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๕ ...

อ่านต่อ... 
 
๗ เมษายน ๒๕๖๕ การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๕
๗ เมษายน ๒๕๖๕ การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั ...

อ่านต่อ... 
 
ข้อมูลทั้งหมด
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๔ ถึง มีนาคม ๒๕๖๕
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๔ ถึง ม ... new

อ่านต่อ... 
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน. คสล. (สายแยกบ้านนาดี-ห้วยม่วง) บ้านนาดี ม.4
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน. คสล. (สาย ... new
 
อ่านต่อ... 
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล. (สายแยกหน้า รร.ชุมชนสะอาดผดุงศิลป์-บ้านคำไฮ) บ้านหัวสนาม ม.1
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล. (สายแ ... new
 
อ่านต่อ... 
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล. (สายแยกบ้านคำถาวร-บ้านสระแก้ว) บ้านคำถาวร ม.8
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล. (สายแ ... new
 
อ่านต่อ... 
 
ข้อมูลทั้งหมด




  ข้อมูลทั้งหมด
  มอบอำนาจและมอบหมายงานให้รองนายก อบต.คำใหญ่
  มอบอำนาจและมอบหมายงานให้รองนายก อบต.คำใหญ่ ...
    ...
  อ่านต่อ... 
   
  แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
  แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ ...
    ...
  อ่านต่อ... 
   
  แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฎิบัติหน้าที่นอกเวลาช่วงพักเที่ยง
  แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฎิบัติหน้าที่นอกเวลาช่วงพักเที ...
    ...
  อ่านต่อ... 
   
  รายงานผลการมาใช้บริการของศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ประจำปี ๒๕๖๓
  รายงานผลการมาใช้บริการของศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ประจำป ...
    ...
  อ่านต่อ... 
   
  ข้อมูลทั้งหมด
   
       
  ข้อมูลทั้งหมด
   
   
   
   
   


  การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
  ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
  สาระดีๆจากศาลปกครอง
  สาระดีๆจากศาลปกครอง
  เช็คเมล์
  banner-16966
  กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
  facebook
  การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
  GINF
  กระทรวงมหาดไทย
  ศาลปกครอง
  1567
  เข้าสู่ระบบ
  ท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์
  คลังข่าวมหาดไทย
  aec
  โอทอป
  จัดซื้อ จัดจ้าง
  สสส
  การท่องเที่ยว
  ฐานข้อมูลหน่วยงานรัฐบาล
  กรมพัฒนาชุมชน
  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
  กรมอุตุ
  สายด่วน1111