องค์การบริหารส่วนตำบลคำใหญ่ ยินดีต้อนรับ 

 
 
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๔ ถึง มีนาคม ๒๕๖๕

     

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน. คสล. (สายแยกบ้านนาดี-ห้วยม่วง) บ้านนาดี ม.4

      

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล. (สายแยกหน้า รร.ชุมชนสะอาดผดุงศิลป์-บ้านคำไฮ) บ้านหัวสนาม ม.1

      

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล. (สายแยกบ้านคำถาวร-บ้านสระแก้ว) บ้านคำถาวร ม.8

      

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล. (สายแยกทางหลวง 2009 ต่อเชื่อมสายบ้านนาดี-ห้วยม่วง) บ้านนาดี ม.4

      

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล. (สาย 5 ธันวามหาราช) บ้านหัวสนาม ม.1

      

แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง สำหรับการจ้างก่อสร้างถนน. คสล. (สายแยกทางหลวง 2009 ต่อเชื่อมสายบ้านนาดี-ห้วยม่วง) บ้านนาดี ม.4

      

แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง สำหรับการจ้างก่อสร้างถนน คสล. (สาย 5 ธันวามหาราช) บ้านหัวสนาม ม.1

      

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะทำงานเหล็ก) ขนาด ๔ ฟุต จำนวน ๑ ตัว

      

12 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ถัดไป
 
 
 
 
 
 


การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
เช็คเมล์
banner-16966
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
facebook
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
GINF
กระทรวงมหาดไทย
ศาลปกครอง
1567
เข้าสู่ระบบ
ท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์
คลังข่าวมหาดไทย
aec
โอทอป
จัดซื้อ จัดจ้าง
สสส
การท่องเที่ยว
ฐานข้อมูลหน่วยงานรัฐบาล
กรมพัฒนาชุมชน
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กรมอุตุ
สายด่วน1111